eimme


eimme
(A.)
[ ﻪﻤﺋا ]
imamlar, önderler.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • EİMME — (İmam. C.) İmamlar. (Bak: İmam …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EİMME-İ SELÂSE — Üç imâm. Fıkıh kitablarında ekseriyetle İmâm ı A zam, İmâm ı Şâfi i, İmâm ı Malik için söylenir. Hanefi Mezhebine dâir mes elelerin bahsolduğu kitablarda Eimme i Selâse den maksad; İmâm ı A zam ile iki talebesi olan İmâm ı Muhammed ve İmâm ı Ebu… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EİMME-İ DİN — Din imamları, müçtehidler, müceddidler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EİMME-İ EHL-İ BEYT — Ehl i Beyt ten yetişen, saltanata bilfiil girmeyen ve karışmayan en salâhiyetli, mânevi nüfuz ve ilim ve riyaset sahibi imamlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EİMME-İ ERBAA — Dört imâm. Müslümanların en büyük ve yüksek âlimleri ve müctehidlerinden hak mezheb müessisleri olan ve ehl i imâna rehberlik eden büyük imâmlar. İsimleri şöyle sıralanabilir: İmâm A zam Ebu Hanife, İmâm ı Şâfii, İmâm ı Mâlik, İmâm ı Ahmed ibn i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EİMME-İ VERESE — Vâris olan imamlar. Resul i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın mânevi vârisi olan büyük zâtlar, mürşidler, imamlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EİMME-İ ÂLÎŞAN — Çok yüksek mertebesi ve büyük kıymeti olan imamlar. İmam ı A zam, İmam ı Şâfiî gibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EİMME-İ İSNÂ AŞER — On iki imâm. Silsile i sâdâttan olup müceddit olan imâmlar hakkındaki bir tâbirdir. Bu zâtlar esasât ı İslâmiye ve hakaik i Kur âniye ve imâniyenin, dini esasların ve şeriatın muhafazasına çalışan, saltanat işlerine karışmayan mânevi riyâset ve… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Kyungon Bridge — The Kyungon Bridge is a bridge on Wakema Kyungon Myinkaseik Pathein Road. It was built across Pyanmalot River between Wakema Township and Eimme Township in Ayeyawady Division in Union of Myanmar. The one way bridge is a Bailey type suspension one …   Wikipedia

  • VELAYET-İ KÜBRA — Büyük velilik. Akrebiyet i İlâhiyenin inkişafına bakan ve veraset i nübüvvetten gelen gayet kısa, fakat yüksek olan ve tarikat berzahına uğramadan zâhirden hakikata geçen velilik mesleği. (Sahabeler gibi)(Cadde i kübrâ, elbette velayet i kübra… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük